การกู้เงินด่วนแอพพลิเคชั่น

เงินด่วน

กู้เงินด่วนแอพพลิเคชั่น

ในยุคของสังคมไร้เงินสด ที่การฝาก ถอน โอน จ่ายเงินค่าบริการต่างๆ ล้วนแล้วสามารถจัดการได้เพียงใช้ปลายนิ้วสัมผัสไม่กี่นาทีบนหน้าจอสมาร์ทโฟน การทำธุรกรรมการเงินต่างๆ ก็ง่ายขึ้น  ล้ำไปกว่านั้น ทุกวันนี้ไม่เพียงแค่การฝาก ถอน โอน จ่ายเงินค่าบริการต่างๆ ที่สามารถจัดการผ่านหน้าจอสมาร์ทโฟนได้ การขอสินเชื่อหรือการขอกู้เงิน ก็สามารถดำเนินการผ่านแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน ได้อย่างง่ายดายเช่นกัน

ลักษณะการใช้งานแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟน เพื่อขอสินเชื่อหรือขอกู้เงินเป็นอย่างไร

แอพพลิเคชั่นการขอสินเชื่อหรือการขอกู้เงิน เป็นแอพพลิเคชั่นที่ธนาคารให้บริการการขอกู้เงินสดส่วนบุคคลผ่านสมาร์ทโฟน ด้วยการใช้ AI (Artificial Intelligence) มาวิเคราะห์เพื่ออนุมัติสินเชื่อให้กับลูกค้าที่สนใจกู้เงินด่วน ทั้งยังช่วยสร้างฐานลูกค้าให้กับธนาคาร เพิ่มความสะดวกรวดเร็ว และทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วสัมผัสหน้าจอ ที่สำคัญการขอสินเชื่อผ่านแอพพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือ จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดหนี้เสียได้ เนื่องจากระบบ AI จะใช้ฐานข้อมูลจากหลายๆ ส่วนที่ธนาคารมีเก็บไว้มาใช้ประกอบการพิจารณา ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการใช้เงินของลูกค้าด้วย

 

การขอสินเชื่อหรือกู้เงินด่วนแอพพลิเคชั่นสมาร์ทโฟนมีขั้นตอนดังนี้

  1. โหลดแอพพลิเคชั่นธนาคาร ที่มีให้บริการ
  2. ลงทะเบียน
  3. ศึกษาอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ เกี่ยวกับการสมัคร
  4. เลือกสมัครสินเชื่อ
  5. เลือกประเภทสินเชื่อที่ต้องการ
  6. เลือกวงเงินและระยะเวลาผ่อนชำระ
  7. ตรวจสอบความถูกต้อง รอผลอนุมัติจากธนาคาร ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับผ่านหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ เพียงประมาณ 1 ชั่วโมงเท่านั้น

เห็นไหม ง่ายนิดเดียว เพียง 7 ขั้นตอน ในไม่กี่นาที ท่านก็สามารถรอรับเงินก้อนได้เลย ว่าแต่ มีธนาคารไหนบ้างนะ ที่มีบริการให้สินเชื่อหรือกู้เงินด่วนแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนได้

Save with money

careful with loans

Online payday Loans are the loans that are being offered to you for a short period of time. There are many websites that will offer you the smaller loans online. These are the best source to provide you with the loan whenever you need it.

This online loan has some specific procedure, and you have to follow this. Like you have to fill the form for the loan that you want, and then you will be guided about the further procedure that you have to follow. You just have to give several authentic details, and you will be given the loan within 24 hours.

Are online payday Loans Safe?

Mostly people want to know that either online payday Loans are Safe or not? Before asking for the online loan, one must know whether the loan will be beneficial for him/her or not.

All the loans are not 100% safe

There may be a chance that you may go through the circumstances, in which there is a need to take the online payday loan. It is said that all the loans are not 100% safe. There may be a chance that some loans are safe, but there are also the chances of inconvenience. You have to assure that you find a reliable lender because some people with fake websites can create some serious issues for you.

You may have to deal with difficulties

It is said that taking the online loans will not always prove to be beneficial rather you may have to face the situation in which there may come a difficult time, or you have to face the bad experience. There may be a chance that you may go through the worries and difficulties. But it is not necessary all the time.

Bank loan vs payday loans

It is suggested that taking the loan from the bank will always prove to be beneficial. We also know that everyone is not eligible to take the loans from the banks. The online payday loan is beneficial for those people who can’t wait for weeks or days. People who want to take advantage of getting the loan in less time prefer to take online payday loans. Otherwise, people who can wait for some time are suggested to take the loans from banks rather than online loans. However, if you need the loan quickly, you can only get the services from payday loan lender.

Your details will be safe

Mostly people get worried when they take the online payday loans. They think that their personal details will not be safe. But they have to clear this point. They have to know that if they take the online payday loan, their all personal detail will be safe and this will be their duty to save your personal detail. No other person will be allowed to access your information illegally.

All these points have briefly described that taking the online payday loans not always prove to be beneficial. It can also be harmful sometimes. That is why someone who decides to take these loans must be aware from the entire positive and the negative aspects of this.

Credit scores and Car loans

car loan credit score

It is believed that if someone wants to make the best investment, he can buy a car. People believe that car is the first investment that someone can make and after that, he can think to invest in a house. Mostly people want to take the loan for a car, but before taking the car loans, there are some points that you must have to keep in mind. Some of them are discussed below:

 

You have to know the correct credit score

It is one of the most important factors that you must have to determine before taking the car loans. It is believed that you have to know the correct credit score. The benefit of knowing the right credit score will be that you will be able to decide that what type of loan you have to ask from the lender.

You have to know that all the lenders use different scoring systems. When you know the right credit score, you will be able to know that what scoring system will be suitable for you.

Try to remove the negative impact

It is suggested that you have to apply for the car loan during the 14 days. If the lender checks your history, your credit score will decrease. That is why it is important to keep the process of your application for the two weeks; this will be helpful to reduce the negative impact of your credit score.

Pre-approval is important

This is another factor that someone must have to keep in mind before taking the car loans. It is believed that you have to take the pre-approval and then you have to shop. This will prove to be beneficial.

Pre-approving simply means that you will get enough loans so that you can pay the amount of your car easily. There are different ways that you can use to get pre-approval like banks and online-lenders etc.

You should know the amount to pay per month

It is important to estimate the amount that you have to pay to the lender per month. Deciding per month amount is the most important factor that you must have to keep in mind if you want to take a car loan.

You should know the dealership financing

Knowing the dealership financing is one of the most important factors. Like if he will charge 0% financing, your amount per month will be decreased, and it will prove to be beneficial. You must know the dealership financing before taking the car loans.

Someone must have to follow all these tips before taking the car loans. These tips will always prove to be beneficial, and you must have to keep in mind all these things before taking the car loans.

Car Loan Interest Rate in South East Asia

car loan asia

Studies reveal that the gross bank auto lending in the year 2018 is going to increase by $93 billion in the five Southeast Asian Countries. Experts say that the economic environments these days are favorable, and it is also affecting the purchasing power of consumers. Hence, the auto lending services in the banks are availing sustainable growth in South East Asia. It is observed that Vietnam and the Philippines presented the highest growth rate in auto lending from the year 2011 to 2016.

If we consider the stats obtained from the year 2016 to 2018, the bank auto lending for the individual consumers has improved by 7% compound annual growth rate in the 5 emerging southeast Asian markets. The list includes Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesia, and the Philippines. However, this growth rate is believed to sustain after the year 2018 due to several reasons such as low auto finance penetration rates, low car ownership rates, growing lifestyle of middle-class families, and increasing consumer purchase powers with higher economic growth.

Experts say that the rise of ride-sharing services has created a competitive environment for auto financing companies these days. Banks in Vietnam and the Philippines are growing well in the auto lending market, and this growth is expected to sustain for the next 2 years. On the other side, Malaysia is considered as a country with highest car ownership rate that is showing largest share for auto lending in the market these days. But the growth rate for the year 2016 and 2018 is observed to be 2% only, and the estimated decay was from 46% to 42% in these two years. However, the growth rate in Vietnam is observed to rise by 6% in the year 2018 as compared to the 4% growth rate in 2016.

It is also true that most of the buyers these days are attracted to the used car market, so banks are also focusing on serving such type of clients. This has changed the market scenario and the interest rates as well. Whether in terms of new cars or used cars; people are shifting from motorcycles to four-wheelers. Irrespective of the air quality and traffic congestion issues; cars have become a status symbol for most people these days. That is why banks are also lowering the interest rates to attract more buyers and to enjoy more profits. The auto lending market is expected to grow ahead by a great extent.